underground music promotion

Informacje

Misją Old Tree Promotion jest szeroko rozumiana działalność promocyjna i menadżerska.

Nasza oferta obejmuje m.in.:
promocje wydawnictw zarówno wydanych niezależnie jak i wsparcie tych w katalogu większych wytwórni,
– patronaty medialne,
– reklamę w mediach,
– mailing do przedstawicieli mediów, klubów, organizatorów imprez,
– aranżowanie wywiadów, recenzji, publikacji (w kraju i zagranicą)
– wysyłkę płyt do mediów,
– social media marketing,
– budowę wizerunku zespołu w kraju i zagranicą,
– pozostałe wsparcie promocyjne,
– przygotowanie materiałów graficznych

Zapraszamy

Reklamy